สวัสดี ผู้ที่มาเยี่ยมชมทุกท่าน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

“อยู่เย็นเป็นสุข”บ้านใหม่พนมทอง

ตำบลบ้านกลาง   อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

Advertisements
โพสท์ใน การจัดการความรู้ของชุมชน, ข่าวสารทั่วไปจากชุมชน, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน | 1 ความเห็น